Automobilové fólie – séria Skyfol Shark

S autofóliami Skyfol Shark môžete zvýšiť komfort a bezpečnosť pri jazde s autom.

Jedinečný vzhľad a ochrana proti nazeraniu do auta s fóliami Skyfol Shark
Každý chce mať krajšie auto - s fóliami Skyfol je to zaručené! Bohatý výber fólií Vám umožní, aby ste si vybrali najvhodnejšiu verziu. S jedinečným radom dekoračných fólií Skyfol Cougar - imitáciou karbónu, hliníkového vzhľadu alebo matného vzhľadu – môžete zvýrazniť karosériu Vášho „tátoša“. Pomocou Paint Gard fólií môžete ochrániť vozidlo aj od kamienkov a škrabancov. Fóliami Skyfol Shark môžete zatemniť sklá auta.

Tepelná ochrana na najvyššej úrovni s fóliami Skyfol Shark
Väčšina autofólií slúži iba na stmavenie skiel. Najpopulárnejšie fólie od Skyfolu zabezpečia aj tepelnú izoláciu, ( t.j. blokujú teplotu ) čím zabránia zohriatiu interiéru vozidla. Tieto fólie zlepšia aj výkonnosť klimatizácie. Ak chcete ochranu pred slnkom, bezpodmienečne zvoľte fóliu s tepelnou izoláciou. Od montážnika požadujte test s infražiaričom, aby ste pocítili rozdiel medzi jednotlivými fóliami!

Trvácna UV-ochrana
Všetky fólie od Skyfolu sú opatrené špeciálnou vrstvou na odrážanie UV žiarenia, aby chránili cestujúcich od škodlivých UV-A a UV-B žiarení , ktoré môžu spôsobiť rôzne kožné ochorenia. Tieto fólie ochraňujú aj pred vyblednutím interiéru.

Ochrana proti črepinám s fóliami Skyfol Shark
Použitie autofólie Skyfol Shark môžete znížiť možnosť rozbitia skla na črepiny, nakoľko fólia podrží sklo pokope a sťaží aj krádež vozidla cez sklo.

Garantovaná kvalita a záruka od výrobcu
Hlavným dodávateľom fólií Skyfol Shark je uznávaný výrobca Commonwelth Laminating and Coating company, ktorý vyrába autofólie podľa individuálnych požiadaviek Skyfolu, aby zaručila nenapodobiteľnosť značky. Na naše autofólie je poskytovaná záruka priamo od výrobcu.

Bezchybná realizácia a praktické Skyfol osvedčenie
Spoľahnite sa na našich certifikovaných zmluvných partnerov, ktorí odvedú bezchybnú prácu. Všetky autofólie Skyfol sú schválené MDPT SR. Po montáži autofólií dostanete očíslované osvedčenie, ktoré je opatrené ochranným hologramom.

Používanie autofólii v SR
Protislnečné fólie pre použitie na sklách vozidiel sa považujú za samostatnú technickú jednotku ako doplnková výbava vozidla. Výhľad vodiča motorového vozidla upravujú smernice č. 77/649/EHS a č. 71/127/EHS v platnom znení a Predpisy EHK č. 43 a č. 46. Výhľad z miesta vodiča musí byť zabezpečený za každých prevádzkových a poveternostných podmienok. Sklami slúžiacimi k výhľadu z miesta vodiča je čelné
sklo, predné bočné sklá a zadné sklo.
Na základe horeuvedených smerníc, predpisov EHK a ustanovenia § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. ministerstvo:

  • nepovoľuje použitie fólií na čelnom skle
  • na zadné bočné sklá a na zadné sklo vozidiel kategórie M1 a kategórie N v rozhodnutí o schválení typu sa povoľuje ich použitie
  • podľa vyhlášky č.71/2010 MDPT SR z 25.februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.464/2009 Z.z. v znení vyhlášky č.589/2009 Z.z. v § 4 ods.3 písmeno e) znie:
    • e): bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla
    • v § 4 ods.4 sa na konci pripájajú tieto slová:
  • a okrem použitia bezpečnostných fólií podľa ods.3 písm. e) .