Stavebné okenné fólie - séria ThermoProtect

Okenné fólie SkyFol ThermoProtect vylepšia vlastnosti Vašich okien tým, že zlepšia účinnosť tepelnej izolácie a ochranu proti žiareniu UV, znížia oslepujúce lesknutie, zabrána nazeraniu do interiéru a predchádzajú rozbitiu skla na črepiny. V dôsledku týchto výhod môžete dosiahnuť zníženie energetických nákladov, bezpečnosť a pohodu. Naše rôzne rady výrobkov znamenajú riešenia pre Váš problém.

Zníženie nákladov na energiu s fóliami Skyfol ThermoProtect
Skleníkovým efektom nazývame jav, pri ktorom sa infračervené žiarenie, ktoré je absorbované cez sklo zohrieva vzduch v miestnosti. Nakoľko vzduch je v miestnosti uzatvorený, čo zabraňuje jeho prirodzenému prúdeniu – miestnosť sa prehrieva. To znamená, že náklady na používanie klimatizácie sa zvýšia. Použitím fólií Skyfol ThermoProtect môžete významne znížiť výdavky na energiu.

Energetický audit
Všeobecné údaje v tabuľkách o účinnosti slúžia len na prirovnanie jednotlivých druhov fólií, nakoľko sú merané na jednovrstvovom skle. O reálnom vplyve fólií na Váš rozpočet Vás vieme presvedčiť pomocou meracích prístrojov aj na mieste aplikácie.

Ochrana pred teplom s fóliami Skyfol
Veľký dôraz sa kladie na vyrovnanie teploty v jednotlivých miestnostiach budov. Vo väčšine administratívnych budov sa stretávame s problémom, že na južnej a juhovýchodnej strane objektov cez sklo preniká veľké množstvo tepla, čo sťažuje prácu pri oknách. Používaním klimatizácie zas v severnej časti objektov je zamestnancom chladno. Použitím Skyfol ThermoProtect fólií môžete spríjemniť prácu všetkým zamestnancom v celom objekte.

Prednosti fólií Skyfol v zime
V zime teplo z budov uniká aj cez sklo, preto použitím fólií môžete zabrániť tomuto úniku. Na základe našich meraní infračerveného žiarenia v strednej vlnovej dĺžke môžeme vyhlásiť, že naše fólie Skyfol ThermoProtect SI a P sú vhodné na zníženie úniku tepla cez sklá v zime. Najlepším riešením v našej ponuke je fólia Skyfol ThermoProtect SI 15 LE, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre riešenie tohto problému.

Jedinečný moderný vzhľad
Často sa stáva, že po použití ThermoProtect fólií dostane budova úplne nový vzhľad. Použitím našich fólií dosiahnete obmedzenú priehľadnosť s moderným, homogénnym vzhľadom.

Garantovaná kvalita a záruka od výrobcu
Skyfol fólie sú výrobky popredných amerických výrobcov, na ktoré sa vzťahuje záruka priamo od výrobcu.

Trvalá ochrana proti UV- žiareniu
Všetky fólie od Skyfolu sú opatrené špeciálnou vrstvou na odrážanie UV žiarenia, aby Vás ochraňovali od škodlivých žiarení UV-A a UV-B, ktoré môžu spôsobiť rôzne kožné ochorenia a spôsobujú vyblednutie interiéru. Ak chcete ochrániť zdravie a zachovať farbu interiéru použite fólie Skyfol!

Tabuľka výkonnostných údajov
Parametre fólií Skyfol ThermoProtect sú udané v tabuľkách, kvôli ľahšej porovnateľnosti s ostatnými značkami. Je potrebné si však všimnúť, či údaje boli merané na 6mm hrubom skle ( napr. Skyfol ) alebo len na 3 mm, nakoľko táto skutočnosť môže skresliť výsledky.

Kvalitná realizácia
Kvalitná realizácia ovplyvňuje životnosť fólie. Montážnik bez dostatočnej teoretickej a praktickej znalosti Vám môže ponúknuť nesprávne riešenie. Vyberte si profesionálov zo siete partnerov Skyfol!

Záruky a osvedčenie od Skyfolu
Od našich zmluvných partnerov dostanete po aplikácii Osvedčenie, ktoré obsahuje záručnú dobu a iné dôležité údaje o aplikovaných fóliách.