INÉ ČINNOSTI

Naša spoločnosť sa ďalej zaoberá


-Ochranou osobných údajov-vypracovaním bezpečnostnej politiky pre Vašu spoločnost,


v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých


zákonov a vyhlášky č. 164/2013 Z.z. o rozsahu dokumentácií bezpečnostných opatrení


(vypracovanie bezpečnostného projektu,bezpečnostnej smernice,vypracovanie evidenčných listov IS).


-Predajom darčekových a reklamných predmetov ,výrobou prezentačných a propagačných materiálov s potlačou

(tričká, hrnčeky, tašky, perá a ostatné). 


Späť